REGULAMENTUL CAMPANIEI DE BLACK FRIDAY „2+1 CU 50% DISCOUNT”

ÎN MAGAZINUL RED GOBLIN

I. ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei „2+1 cu 50% discount” denumită în continuare „campania” este S.C. RED GOBLIN S.R.L.

 

II. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se desfasoara intre 13.11.2020 ora 10:00 AM si 15.11.2020 ora 21:00, exclusiv în magazinul fizic de pe Strada Știrbei Vodă, nr. 4, sector 1, București.

 

III. DREPTUL DE PARTICIPARE

Are drept de participare orice persoana fizica si/sau juridica, cu domiciliul sau resedinta, respectiv sediul in Romania care achizitioneaza produse participante la Campanie, in perioada mai sus mentionata in limita stocului disponibil în magazinul fizic de pe Strada Știrbei Vodă, nr. 4, sector 1, București; orice client persoană fizică și/sau juridică poate achiziționa oricât de multe produse dorește, pe toată durata desfășurării campaniei.

 

IV. PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE ȘI MECANISM

4. 1. In campania „2+1 cu 50% discount” participă toate produse aflate în stocul magazinului fizic; pot fi combinate în sistemul 2+1/4+2/6+3 etc. orice produse din magazinul fizic Red Goblin, indiferent de categoria din care fac parte

4.2. Mecanismul prevede faptul că fiecare al treilea produs cumpărat beneficiază de o reducere de 50%; reducerea se aplică la produsul cu prețul cel mai mic.

4.3. Dacă produsul cu prețul cel mai mic are deja o reducere cuprinsă între 5 și 40% se aplică automat reducerea de 50% la prețul întreg al produsului deja redus

 

V.LIMITARI

5.1. Reducerile din magazinul online nu se cumulează și nu pot face parte din sistemul „2+1 cu 50% discount”. Dacă reducerea de pe site este mai mare decât reducerea din magazin, clientul are dreptul plasării unei comenzi online, însă sistemul de „2+1 cu 50% discount” se anulează; Clientul are dreptul să aleagă reducerea cea mai avantajoasă, însă nu poate cere aplicarea discountului mai mare motivând prețul afișat pe site; prin plasarea comenzii și/sau decizia de a achiziționa produse în magazinul fizic clientul declară că este de acord cu politica de preț

5.2. Produsele achiziționate din magazinul fizic și participante în campanie „2+1 cu 50% discount” pot fi returnate doar integral, sub forma unui pachet; dacă un client a achiziționat 6 produse, ele vor putea fi returnate 3 câte 3, în ordinea în care apar afișate pe bonul emis

5.3. Produsele pot fi returnate în termen de 30 de zile, doar dacă nu au fost desigilate, nu prezintă urme de uzură, iar clientul poate face dovada achiziționării prin bonul de cumpărături

 

VI. MODUL DE DESFASURARE

Campania se desfășoară în perioada intre 13.11.2020 ora 10:00 AM si 15.11.2020 ora 21:00. Intră în campania de reducere toate produsele existente în stocul magazinului fizic în perioada campaniei. Reducerea nu se cumulează cu cea de pe site și se aplică doar la produsul cu prețul cel mai mic.

 

V. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Regulamentul este disponibil la cerere, in mod gratuit, oricarui solicitant, putand fi consultat in incinta magazinului Red Goblin sau pe www.redgoblin.ro, în secțiunea „Regulamente”

 

VI. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

6.1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.

6.2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

6.3. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau oricaror alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

VII. DISPOZITII FINALE

7.1. Prin achizitionarea unui produs participant la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

7.2. S.C. Red Goblin S.R.L. isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv pe www.redgoblin.ro si punerea lui la dispozitia clientilor in magazine

7.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea campaniei va fi adresata in scris Organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

7.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente.