• REGULAMENTUL CAMPANIEI BLACK FRIDAY PE WWW.REDGOBLIN.RO

  I. ORGANIZATOR

  Organizatorul campaniei „Summer sale” denumită în continuare „campania” este S.C. RED GOBLIN S.R.L.

   

  II. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

  Campania se desfasoara intre 13.11.2020 ora 12:01 AM si 15.11.2020 ora 23:59, exclusiv în magazinul online www.redgoblin.ro. În magazinul fizic de pe Strada Știrbei Vodă, nr. 4, sector 1, București, există o altă promoție în desfășurare, cele două promoții nu se pot cumula.

   

  III. DREPTUL DE PARTICIPARE

  Are drept de participare orice persoana fizica si/sau juridica, cu domiciliul sau resedinta, respectiv sediul in Romania care achizitioneaza produse participante la Campanie, in perioada mai sus mentionata in limita stocului disponibil pe www.redgoblin.ro; orice client persoană fizică și/sau juridică poate achiziționa oricât de multe produse dorește, pe toată durata desfășurării campaniei.

   

  IV. PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE ȘI MECANISM

  In campania „Black Friday” participă o selecție de produse marcate corespunzător de către organizator; în magazinul online www.redgoblin.ro reducerile sunt marcate prin afișarea unui discount procentual și/sau a noului preț obținut în urma reducerii;

  V.LIMITARI

  Reducerea se aplica in limita stocului disponibil pe www.redgoblin.ro

  Reducerile din magazinul online www.redgoblin.ro pot fi diferite de reducerile acordate în magazinul fizic unde se desfășoară o altă campanie în aceeași perioadă de timp. În momentul achitării se calculează prețul aferent locului din care produsul/produsele a/au fost achiziționat(e), clientul neavând posibilitatea de a cere aplicarea discountului mai mare motivând prețul afișat pe site și/sau în magazinul fizic; prin plasarea comenzii și/sau decizia de a achiziționa produse în magazinul fizic clientul declară că este de acord cu politica de preț

  VI. MODUL DE DESFASURARE

  Campania se desfășoară în perioada intre 13.11.2020 ora 12:01 AM si 15.11.2020 ora 23:59, iar reducerile sunt valabile doar pentru produsele marcate corespunzător. Pe toate perioada campaniei nu pot fi folosite vouchere valorice obținute în urma participării la alte campanii ale Organizatorului

   

   

  V. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

  Regulamentul este disponibil la cerere, in mod gratuit, oricarui solicitant, putand fi consultat in incinta magazinului Red Goblin sau pe www.redgoblin.ro, în secțiunea „Regulamente”

   

  VI. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

  6.1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.

  6.2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

  6.3. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau oricaror alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

   

  VII. DISPOZITII FINALE

  7.1. Prin achizitionarea unui produs participant la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

  7.2. S.C. Red Goblin S.R.L. isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv pe www.redgoblin.ro si punerea lui la dispozitia clientilor in magazine

  7.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea campaniei va fi adresata in scris Organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

  7.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente.