I. ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei „RENEW” denumită în continuare „campania” este S.C. RED GOBLIN S.R.L.

 

II. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se desfasoara intre 17.08.2021 ora 10:00 AM si 31.08.2021 ora 21:00, exclusiv în magazinul fizic de pe Strada Știrbei Vodă, nr. 4, sector 1, București.

 

III. DREPTUL DE PARTICIPARE

Are drept de participare orice persoana fizica si/sau juridica, cu domiciliul sau resedinta, respectiv sediul in Romania care achizitioneaza produse participante la Campanie, in perioada mai sus mentionata in limita stocului disponibil în magazinul fizic de pe Strada Știrbei Vodă, nr. 4, sector 1, București;

 

IV. PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE ȘI MECANISM

4. 1. In campania „RENEW” participă urmatoarele produse: Tiket to ride Europe (editie in limba romana), Alias (original), Dixit (editie in limba romana), Turnul instabil.

4.2. Mecanismul prevede faptul că o orice persoana fizica si/sau juridica, cu domiciliul sau resedinta, respectiv sediul in Romania care vine în locaţie cu o variantă veche/folosită a unuia din jocurile de mai sus, primeşte pe loc o reducere de 30% pentru a achiziţiona varianta nouă a produsului care a fost predat.

De EX. Dacă produsul predat este Tiket to ride Europe (editie in romana)- clientul o să primească o reducere de 30% ca să achiziţioneze doar Tiket to ride Europe ( editie in limba romana) în varianta nouă.

 

V.LIMITARI

5.1. Schimbul se poate face doar pentru acelaşi produs – la predarea jocului vechi clientul o să primească 30% reduce pe care poate să o folosească doar la achiziţionarea aceluiaş produs în variantă nouă

5.2. Schimbul produselor se poate face doar pe loc, reducerea nu se oferă sub formă de voucher

5.3. Reducerea nu se oferă pentru achiziţionarea mai multor produse, un joc vechi predat reprezintă o singură reducere care poate fii folosită pentru un singur joc nou (aceeaşi variantă a jocului predat).

5.4. Campania se desfăşoară în lima stocului disponibil.

VI. MODUL DE DESFASURARE

Campania se desfășoară în perioada 17.08.2021 ora 10:00 AM si 31.08.2021 ora 21:00. Intră în campania doar prousele înscrise în lista de mai sus.

 

V. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Regulamentul este disponibil la cerere, in mod gratuit, oricarui solicitant, putand fi consultat in incinta magazinului Red Goblin sau pe www.redgoblin.ro, în secțiunea „Regulamente”

 

VI. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

6.1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.

6.2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

6.3. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau oricaror alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

VII. DISPOZITII FINALE

7.1. Prin achizitionarea unui produs participant la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

7.2. S.C. Red Goblin S.R.L. isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv pe www.redgoblin.ro si punerea lui la dispozitia clientilor in magazine

7.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea campaniei va fi adresata in scris Organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

7.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente.