I. ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei „VANATOARE DE OUA” denumită în continuare „campania” este S.C. RED GOBLIN S.R.L.

 

II. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se desfasoara in perioada 30.04 – 1.05.2021 in limita stocului disponibil, exclusiv în magazinul fizic de pe Strada Știrbei Vodă, nr. 4, sector 1, București.

 

III. DREPTUL DE PARTICIPARE

Are drept de participare orice persoana fizica si/sau juridica, cu domiciliul sau resedinta, respectiv sediul in Romania care respecta conditile de participare ale Campanie, in perioada mai sus mentionata in limita stocului disponibil în magazinul fizic de pe Strada Știrbei Vodă, nr. 4, sector 1, București;

 

IV. PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE ȘI MECANISM

4. 1. Participantul la tombola va cauta 3 oua de culori diferite, ascunse in prealabil de echipa Red Goblin in locuri usor de accesat din magazin, se va prezenta cu ouale gasite la casa unde va extrage un bilet din urna in care sunt inscrise toate cadourile. Cadourile se ofera pe loc.

Fiecare bilet contine unul din premiile puse in joc (jocuri de societate, puzzle, breloc, postere, afise, cani, sacose si vouchere)

4.2. Voucherele oferite ca primu in aceasta promotie pot fi folosite doar in magazin si sunt valabile pana la data de 31 mai 2021.

V. LIMITARI

5.1. Premiile castigate nu se pot retura si nu poate fi oferita contravaloarea lor in lei.

5.2. Se va extrage un singur bilet cu premiu pentru fiecare participant.

5.3. Nu se accepta multiple participari.

5.4 Grupurile mai mari de 4 persoane vor deleaga o singura persoana care sa participe la aceasta campanie.

5.5 Voucherele nu se pot folosii la produse care beneficiaza deja de o reducere.

5.6 Pentru voucherul 1+1 la 20%, discountul se va aplica la produsul cu valoarea ce mai mica.

5.7 Voucherele nu se pot cumula cu alte oferte sau discounturi.

VI. MODUL DE DESFASURARE

Campania se desfășoară în perioada 30.04 – 1.05.2021 indiferent daca participantul a cumparat produse din magazin.

 

V. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Regulamentul este disponibil la cerere, in mod gratuit, oricarui solicitant, putand fi consultat in incinta magazinului Red Goblin sau pe www.redgoblin.ro, în secțiunea „Regulamente”

 

VI. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

6.1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.

6.2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

6.3. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau oricaror alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

VII. DISPOZITII FINALE

7.1. Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

7.2. S.C. Red Goblin S.R.L. isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv pe www.redgoblin.ro si punerea lui la dispozitia clientilor in magazine

7.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea campaniei va fi adresata in scris Organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

7.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente.