1. Organizatorul campaniei

Organizatorul campaniei de acordare cadouri “Un an de #stirbeivoda4” denumita in continuare „campania” este RED GOBLIN S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17333/2008, avand Cod Unic de Inregistrare RO24591630.

Organizatorul va fi denumit in prezentul Regulament sub numele Red Goblin si/sau Organizator. Campania se va derula cu respectarea prevederilor Regulamentului, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Orice persoana care participa la campania care face obiectul Regulamentului este de acord expres cu privire la termenii si conditiile desfasurarii acesteia, prevazute de Regulament.

2. Durata tombolei

Campania va avea loc in perioada 25.09 - 27.09.2020, urmand sa fie organizata si sa se desfasoare exclusiv în magazinul fizic Red Goblin, situat pe strada Știrbei Vodă, nr.4

3. Dreptul de participare

Poate participa la campanie orice persoana fizica cu domiciliul sau cu resedinta in Romania, care a implinit 18 ani, care indeplineste cerintele prezentului Regulament si care a facut o achizitie în magazinul Red Goblin în perioada campaniei.

La campanie nu au dreptul sa participe:

- angajatii si persoanele fizice autorizate, care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare in cadrul/pentru Red Goblin

4. Inscrierea si mecanismul tombolei

Inscrierea în campanie se efectueaza prin achiziționarea a cel puțin un produs din magazinul fizic Red Goblin, in perioada 25.09 - 27.09.2020. O persoana are dreptul sa participe la campanie cu maximum 3 achiziții dacă fiecare dintre achiziții se desfășoară într-una dintre cele 3 zile de campanie. Un participant nu se poate înscrie în campanie, în aceeași zi, cu mai mult de un bon de cumpărături, indiferent de valoarea acestuia.

Nu sunt eligibili pentru participarea la campanie clientii care au facut o comanda online cu ridicare din magazin. Devin participanți doar clienții care au făcut o achiziție în magazin, iar cadourile se acordă după cum urmează:

  • achiziții sub 50 ron – clientul va primi ciocolată din partea organizatorului;

  • achiziții cuprinse între 50 ron și 99 ron – clientul va primi ciocolată și un sticker la alegere din selecția oferită de organizator;

  • achiziții cuprinse între 100 ron și 249 ron – clientul va primi ciocolată, un sticker la alegere și o cană la alegere, ambele din selecția oferită de organizator

  • achiziții cuprinse între 250 ron și 499 ron - clientul va primi ciocolată, un sticker la alegere și o cană la alegere, ambele din selecția oferită de organizator, și o sacoșă din pânză tip tote-bag

  • achiziții egale sau mai mari de 500 ron - clientul va primi ciocolată, un sticker la alegere și o cană la alegere, ambele din selecția oferită de organizator, și o sacoșă din bumbac tip tote-bag

Premiile nu pot fi schimbate și nu se poate solicita acordarea lor în bani sau sub formă de vouchere în magazin. Clientul poate refuza acceptarea cadourilor fără să prezinte un motiv în legătură cu decizia sa.

Clientul are obligația să verifice la casa de marcat dacă a primit corect cadoul aferent sumei achiziționate, iar dacă consideră că este o greșeală sau are nelămuriri, să o semnaleze personalului de la casa înainte de părăsirea magazinului. Plângerile ulterioare nu vor fi luate în considerare.

Pe toata durata desfasurarii campaniei, persoanele interesate pot afla detalii pe siteul www.redgoblin.ro sau, la cerere, la casa de marcat.

5. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei de acordare cadouri “Un an de #stirbeivoda4” este disponibil gratuit pe www.redgoblin.ro sau, la cerere, la casa de marcat. Potrivit deciziei Organizatorului, campania va fi mediatizată, in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile Regulamentului.

În sensul promovării campaniei, clienții pot fi fotografiați. Fotografiile vor ajunge pe canalele de social media ale organizatorului. În cazul în care un client nu dorește să fie fotografiat, acesta trebuie să specifice în mod expres acest lucru.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau intrerupe si/sau inceta desfasurarea campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari si/sau completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.redgoblin.ro

6. Modificarea si incetarea campaniei

Prezenta campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, definite conform legislatiei, inclusiv in cazul deciziei Organizatorului de a continua campania, din motive independente de vointa sa.