REGULAMENTUL CAMPANIEI FREE COMIC BOOK DAYS ONLINE EDITION

1. Organizatorul campaniei

Organizatorul campaniei “Free Comic Book Days Online Edition” denumita in continuare „campania” este RED GOBLIN S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17333/2008, avand Cod Unic de Inregistrare RO24591630.

Organizatorul va fi denumit in prezentul Regulament sub numele Red Goblin si/sau Organizator. Campania se va derula cu respectarea prevederilor Regulamentului, care este obligatoriu pentru toti participantii. 

Orice persoana care participa la campania care face obiectul Regulamentului este de acord expres cu privire la termenii si conditiile desfasurarii acesteia, prevazute de Regulament. 

2. Durata campaniei

Campania va avea loc in perioada 23.10 – 25.10.2020, urmand sa fie organizata si sa se desfasoare exclusiv online, pe www.redgoblin.ro 

3. Dreptul de participare 

Poate participa la campanie orice persoana fizica cu domiciliul sau cu resedinta in Romania, care a implinit 18 ani, care indeplineste cerintele prezentului Regulament si care face o achiziție în valoare de cel puțin 30 RON de pe website-ul magazinului www.redgoblin.ro în perioada campaniei.

La campanie nu au dreptul sa participe: 

- angajatii si persoanele fizice autorizate, care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare in cadrul/pentru Red Goblin 

4. Inscrierea si mecanismul tombolei 

Inscrierea în campanie se efectueaza prin achiziționarea a cel puțin un produs din magazinul online www.redgoblin.ro în valoare de cel puțin 30 RON, in perioada 23.10 – 23.10.2020. O persoana are dreptul sa participe la campanie o singură dată în perioada menționată. Un participant nu se poate înscrie în campanie, cu mai mult de o comandă online, indiferent de valoarea acesteia

Nu sunt eligibili pentru participarea la campanie clientii a căror adresă de livrare se află în Municipiul București sau clienții care solicită ridicarea comenzii din magazinul fizic, indiferent de adresa de facturare.

Selecția este limitată la categoria de pe site denumită „Free Comic Book Days Online Edition” și se referă exclusiv la produsele care au prețul de 0 RON. Benzile desenate gratuite se distribuie doar după adăugarea lor în coș. Mecanismul de acordare a benzilor desenate gratuite este următorul:

achiziții cuprinse între 30 și 99 RON– clientul va primi o bandă desenată gratuită;

achiziții cuprinse între 101 RON și 300 RON – clientul va primi două benzi desenate gratuite;

achiziții mai mari sau egale cu 301 RON – clientul va primi trei benzi desenate gratuite;

Pragurile de comandă nu includ costul de transport. Pentru comenzile sub 100 RON, costul de transport este de 10 RON. 

În cazul în care un client adaugă mai mult de una, respectiv două sau trei benzi desenate gratuite și nu se încadrează în pragul minim de comandă, comanda online va fi modificată și se va păstra în coș doar prima bandă desenată gratuită adăugată. Nu se poate solicita returul sau schimbul benzii desenate gratuite.

Pe toata durata desfasurarii campaniei, persoanele interesate pot afla detalii pe siteul www.redgoblin.ro.

5. Regulamentul campaniei 

Regulamentul campaniei „Free Comic Book Days Online Edition” este disponibil gratuit pe www.redgoblin.ro. Potrivit deciziei Organizatorului, campania va fi mediatizată, in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile Regulamentului. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau intrerupe si/sau inceta desfasurarea campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari si/sau completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.redgoblin.ro 

6. Modificarea si incetarea campaniei

Prezenta campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, definite conform legislatiei, inclusiv in cazul deciziei Organizatorului de a continua campania, din motive independente de vointa sa.