I. ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei „Summer sale” denumită în continuare „campania” este S.C. RED GOBLIN S.R.L.

 

II. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se desfasoara intre 05.08.2020 ora 12:01 AM si 09.08.2020 ora 23:59, atât în magazinul online www.redgoblin.ro, cât și în magazinul fizic de pe Strada Știrbei Vodă, nr. 4, sector 1, București.

 

III. DREPTUL DE PARTICIPARE

Are drept de participare orice persoana fizica si/sau juridica, cu domiciliul sau resedinta, respectiv sediul in Romania care achizitioneaza produse participante la Campanie, in perioada mai sus mentionata in limita stocului disponibil pe www.redgoblin.ro sau din magazinul fizic de pe Strada Știrbei Vodă, nr. 4, sector 1, București; orice client persoană fizică și/sau juridică poate achiziționa oricât de multe produse dorește, pe toată durata desfășurării campaniei, atât din magazinul online, cât și din magazinul fizic;

 

IV. PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE ȘI MECANISM

4. 1. In campania „Summer Sale” participă o selecție de produse marcate corespunzător de către organizator

  • în magazinul online www.redgoblin.ro reducerile sunt marcate prin afișarea unui discount procentual și/sau a noului preț obținut în urma reducerii;

  • în magazinul fizic de pe Strada Știrbei Vodă, nr. 4, sector 1, București, produsele sunt marcate prin buline cu discount procentual; reducerea se aplică la casa de marcat și este echivalentă procentului menționat pe bulina de reducere (exemplu: 10%, 20%, 30% etc.) obținut prin aplicarea unui discount la prețul de raft inscripționat pe etichetă

 

 V.LIMITARI

Reducerea se aplica in limita stocului disponibil pe www.redgoblin.ro

Reducerile din magazinul online www.redgoblin.ro pot fi diferite de reducerile acordate în magazinul fizic. În momentul achitării se calculează prețul aferent locului din care produsul/produsele a/au fost achiziționat(e), clientul neavând posibilitatea de a cere aplicarea discountului mai mare motivând prețul afișat pe site și/sau în magazinul fizic; prin plasarea comenzii și/sau decizia de a achiziționa produse în magazinul fizic clientul declară că este de acord cu politica de preț

VI. MODUL DE DESFASURARE

Campania se desfășoară în perioada 05.08.2020 ora 12:01 AM si 09.08.2020 ora 23:59, iar reducerile sunt valabile doar pentru produsele marcate corespunzător; în magazinul fizic se aplică reduceri suplimentare și pentru promoții listate în magazin sub formă de afișe, chiar dacă produsele menționate nu au pe ele eticheta de reducere (exemplu: reducere 20% la toate miniaturile nepictate, 3+1 la extensiile Dixit etc.)

 

V. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Regulamentul este disponibil la cerere, in mod gratuit, oricarui solicitant, putand fi consultat in incinta magazinului Red Goblin sau pe www.redgoblin.ro, în secțiunea „Regulamente”

 

VI. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

6.1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.

6.2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

6.3. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau oricaror alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

 

VII. DISPOZITII FINALE

7.1. Prin achizitionarea unui produs participant la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

7.2. S.C. Red Goblin S.R.L. isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv pe www.redgoblin.ro si punerea lui la dispozitia clientilor in magazine

1.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea campaniei va fi adresata in scris Organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

1.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente.