1. Organizatorul tombolei

Organizatorul tombolei “Happy Summer” denumita in continuare „tombola” este RED GOBLIN S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17333/2008, avand Cod Unic de Inregistrare RO24591630.

Organizatorul va fi denumit in prezentul Regulament sub numele Red Goblin si/sau Organizator. Tombola se va derula cu respectarea prevederilor Regulamentului, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Orice persoana care participa la tombola care face obiectul Regulamentului este de acord expres cu privire la termenii si conditiile desfasurarii acesteia, prevazute de Regulament.

2. Durata tombolei

Tombola va avea loc in perioada 01.06 – 06.06.2021, urmand sa fie organizata si sa se desfasoare în magazinul fizic Red Goblin, situat pe strada Știrbei Vodă, nr.4 si online www.redgoblin.ro

3. Dreptul de participare

Poate participa la tombola orice persoana fizica cu domiciliul sau cu resedinta in Romania, care indeplineste cerintele prezentului Regulament si a furnizat datele complete solicitate la efectuarea unei achiziții.

La tombola nu au dreptul sa participe:

- angajatii si persoanele fizice autorizate, care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare in cadrul/pentru Red Goblin

- sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora

4. Inscrierea si mecanismul tombolei

Inscrierea la tombola se efectueaza prin completarea formularului disponibil online.

În absența completării formularului de tombola în perioada campaniei, clientul nu este eligibil pentru participarea la tombolă. Devin participanți doar clienții care au făcut o achiziție de minim 50 lei în magazin, au solicitat și au păstrat bonul fiscal și au inscris bonul la tombola.

La tragerea la sorti vor participa numai acele formulare care sunt considerate valabile, in conditiile stabilite conform Regulamentului.

Desemnarea castigatorului tombolei va fi efectuata la sediul Red Goblin din Bucuresti, strada Știrbei Vodă, nr. 4 , in termen 10 zile lucratoare de la data de 06.06.2021. Numele castigatorului va fi publicat pe paginile de facebook si instagra a Red Goblin, dupa contactarea si validarea acestuia.

Castigatorul va fi anuntat/contactat telefonic de catre un reprezentant al Red Goblin pentru verificarea confirmarii participarii la tombola, confirmarea datelor de identificare si stabilirea detaliilor privind intrarea in posesia premiului.

In situatia in care castigatorul nu raspunde la apelul telefonic, i se va trimite o adresa, via email, prin care va fi informat de faptul ca este castigatorul tombolei. Castigatorul este obligat sa contacteze Red Goblin in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data trimiterii adresei de informare si sa stabileasca impreuna cu reprezentantul Red Goblin detaliile privind intrarea in posesia premiului.

In cazul in care Organizatorul nu este contactat in termenul precizat, castigatorul pierde dreptul de a ridica premiul. In situatia in care, la momentul contactarii telefonice, castigatorul declara ca nu accepta premiul, refuza sa furnizeze datele de identificare solicitate de Organizator sau nu poate fi contactat conform celor mentionate mai sus ori email-ul ramane fara raspuns pana la ora 24:00 , acesta va fi invalidat si se va organiza o nouă extragere. Se va aplica acelasi procedeu de validare ca si in cazul castigatorului initial.

De asemenea, va fi invalidat castigatorul/rezerva in urmatoarele cazuri: - nu respecta termenii si conditiile acestui Regulament; - nu poate fi contactata pentru validarea telefonica; - nu detine act de identitate valabil.

Premiile se ridica in baza unui act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport) valabil. În momentul revendicării premiului, câștigătorul este obligat să prezinte bonul de cumpărături care atesta achiziția. În cazul în care câștigătorul nu poate prezenta bonul de cumpărături, indiferent de motivul invocat, acesta va fi invalidat, iar extragerea se va reface.

Pe toata durata desfasurarii tombolei, persoanele interesate pot afla detalii pe siteul www.redgoblin.ro sau, la cerere, la casa de marcat.

5. Premiile

In cadrul acestei campanii, se va acorda prin tragere la sorti:

  • Marele premiu consta intr-un voucher/gift card în valoare de 300 ron cu o valabilitate de 30 de zile calendaristice din momentul predării către câștigător. Voucherul poate fi utilizat exclusiv pentru o singură achiziție în magazinul fizic Red Goblin. Voucherul nu poate fi preschimbat în bani.

  • Premiul 2 consta intr-un voucher/gift card în valoare de 200 ron cu o valabilitate de 30 de zile calendaristice din momentul predării către câștigător. Voucherul poate fi utilizat exclusiv pentru o singură achiziție în magazinul fizic Red Goblin. Voucherul nu poate fi preschimbat în bani.

  • Premiile extra constau in 3 geekBoxuri tematice, acetea din urma nu pot fi preschimbate in bani.

În cazul în care câștigătorul face o achiziție mai mare de 300 ron/200 ron, diferența până la suma totală va fi achitată de către acesta. Dacă câștigătorul face o achiziție mai mică de 300 ron/200 ron , acesta nu va putea solicita diferența în bani și nu va putea folosi suma rămasă pentru o altă achiziție viitoare.

În cazul în care câștigătorul nu folosește voucherul în termen de 30 de zile calendaristice de la momentul primirii, acesta va fi dezactivat, iar extragerea nu va fi refăcută.

6. Regulamentul tombolei

Regulamentul tombolei “Happy Summer’’ este disponibil gratuit pe www.redgoblin.ro sau, la cerere, la casa de marcat. Potrivit deciziei Organizatorului, tombola poate fi mediatizata, in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile Regulamentului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau intrerupe si/sau inceta desfasurarea tombolei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari si/sau completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.redgoblin.ro

7. Date cu caracter personal

Orgnizatorul este operator de date cu caracter personal si respecta prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protectia datelor/ RGPD).

Prin inscrierea la tombola care face obiectul acestui Regulament, orice participant este de acord ca, in cazul in care va castiga, numele si prenumele sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii. Participantul are dreptul sa isi retraga consimtamantul in orice moment printr-o cerere scrisa, iar datele sale cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate de catre Organizator, cu exceptia cazului in care o dispozitie legale il obliga la pastrarea si arhivarea acestora, situatie in care va fi informat in mod expres.

În cazul in care ne-ati dat consimtamantul expres prin bifarea casutei corespunzatoare din formularul de comanda, datele cu caracter sunt stocate prin includerea acestora in sistemul de evidenta al datelor organizat de Red Goblin, in scop de marketing (pentru a transmite informatii despre activitaile desfasurate si oferte), fiind mentinute pana la retragerea consimtamantului, cand datele cu caracter personale ale participantilor sunt distruse si intr-un mod in care sa nu mai poata fi recuperate sau reconstituite.

Organizatorul se obliga sa respecte confidentialitatea datelor cu caracter personal ale participantilor sa nu le dezvaluie catre terti, cu exceptia comunicarii publice a numelui castigatorului, conform obligatiei legale ce ii revine in acest sens.

Participantilor la tombola le sunt garantate toate si oricare drepturi prevazute de RGDP si in special cele cu privire la:

Dreptul de a fi informat: participantul este informat in momentul colectarii datelor sale cu caracter personal, prin formularul de comanda si prin prezentul Regulament, cu privire la identitatea Organizatorului/operatorului si a reprezentantului, scopurile si temeiul prelucrarii, destinatrii datelor sale cu caracter personal, perioada pentru care sunt stocate datele sale cu caracter personal, drepturile participantului in legatura cu datele sale cu caracter personal (art. 13 din RGDP)

Dreptul de acces la datele cu caracter personal: participantul poate solicita Organizatorului (i) o confirmare a faptului ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal si, in caz afirmativ, acces la datele respective si informații cu privire la acestea, precum si (ii) o copie a datelor pe care le detine (art. 15 din RGDP)

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal: 6 participantul poate informa Organizatorul despre orice modificare a datelor personale sau poate solicita acestuia sa corecteze datele sale cu caracter personal pe care le detine, daca acestea sunt eronate sau incomplete (art. 16 din RGDP).

Dreptul de a fi sters sau Dreptul de a fi uitat: in anumite cazuri (ca de exemplu (i) cazul in care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) se exercita dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realizeaza pe baza de consimtamant si acesta a fost retras) participantul poate solicita Organizatorului sa stearga datele sale cu caracter personal pe care le detine (art. 17 din RGDP)

Dreptul de a restrictiona procesarea datelor cu caracter personal: in anumite cazuri (ca de exemplu cazul in care participantul contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii), participantul poate solicita Organizatorului sa restrictioneze prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru o anumita perioada (art. 18 din RGDP)

Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal: participantul poate solicita Organizatorului sa trimita datele sale cu caracter personal pe care detine unei terte parti sau direct catre acesta (art. 20 din RGDP)

Dreptul la opozitie impotriva utilizarii datelor cu caracter personal: in anumite cazuri (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), participantul poate solicita Organizatorului sa nu mai prelucreze datele sale cu caracter personal, inclusiv daca se opune prelucrarii in scop de marketing direct (art. 21 din RGDP)

Dreptul de decizie in cazul profilarii si procesarii automate a datelor cu caracter personal: participantul poate solicita Organizatorului sa nu faca obiectul unei decizii bazate exclusive pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri

8. Modificarea si incetarea tombolei

Prezenta tombola poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, definite conform legislatiei, inclusiv in cazul deciziei Organizatorului de a continua tombola, din motive independente de vointa sa.